fbpx

Pravila i uslovi korišćenja

Korisnici usluga vebsajta oglasizatrgovine.com potvrđuju da su pročitali i dali svoju saglasnost da će se u svemu pridržavati sledećih Pravila i uslova korišćenja vebsajta oglasizatrgovine.com.

Pravila i uslovi korišćenja vebsajta oglasizatrgovine.com

Pružalac i vrste usluga

Osnivač i vlasnik internet vebsajta je Izdavač oglasizatrgovine.com. Beograd. Vebsajt oglasizatrgovine.com je kategorički internet oglasnik – pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektrnskoj trgovini Republike Srbije “Sl. glasnik RS”, br. 41/2009), u daljem tekstu … koji korisnicima usluga – oglašivačima u Republici Srbiji pruža usluge objavljivanja i  usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka-oglasa. oglasizatrgovine.com pruža usluge  u skladu sa definicijama iz člana 2. stav 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Usluga promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka koja ima za cilj povećanje njihove vidljivosti i posećenosti spada u plaćene usluge oglasizatrgovine.com.

Oglasizatrgovine.com pruža plaćene usluge reklamiranja putem banera.

Cene plaćenih usluga oglasizatrgovine.com određuje u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo promene cena svojih plaćenih usluga bez najave.

Prodaja plaćenih usluga se realizuje preko PayPal-a ili Izdavačke kompanije.

Registracija, oglašavanje i zabrana

Pre korišćenja usluge predaje oglasa oglasizatrgovine.com neophodna je registracija korisnika. Registracija je besplatna i obavlja se prijavom na sajt oglasizatrgovine.com tako što korisnik unese korisničko ime, svoju e-mail adresu i lozinku, ime, prezime. Na datu e-mail adresu korisniku od oglasizatrgovine.com stiže registracioni e-mail. Klikom na link u registracionom e-mailu korisnik potvrđuje svoju registraciju.

Registrovani korisnik usluga kada se registuje i uloguje (prijavi) može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Jedan korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

U skladu sa članom 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, za oglašavanje na sajtu oglasizatrgovine.com neophodno je popuniti formu sa tačnim i istinitim podacima oglašivača fizičkog ili pravnog lica. Podaci uneti u formular prilikom registracije i predaje oglasa čine formu/deklaraciju. Bezuslovnim prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja smatra se da je korisnik potpisao formu/deklaraciju.

Registrovani korisnici usluga koji su postavili komercijalnu poruku – oglas, imaju sva prava i obaveze koji proističu iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za istinitost i tačnost podataka svaku vrstu odgvornosti i moguće sankcije snosi isključivo davalac podataka u skladu sa Krivičnim zakonom Repubike Srbije, član 301. “Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine”.


Registrovani korisnici usluga ne moraju uneti ove podatke, ali u tom slučaju ne može postaviti komercijalnu poruku – oglas.

Registracijom za korišćenje usluga korisnici prihvata mogućnost da bude kontaktiran na broj telefona ili e-mail: u svrhu realizacije prodaje/kupovine iz oglasa, pitanjima u vezi oglasa ili u vezi pomoći, kao i bilo kojom promotivnom aktivnošću od strane oglasizatrgovine.com.

Korisnik usluge ima pravo otkazati besplatnu ili plaćenu uslugu pre isteka roka, tako što će izbrisati svoj oglas, u kom slučaju nema pravo na povrat prethodno plaćene usluge.


Korisnik usluga je saglasan da će sadržaj njegove komercijalne poruke – oglasa, postavljen tekst, slike, lokacija  i njegov kontakt telefon biti objavljeni na Internet stranicama oglasizatrgovine.com i tako će biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke – oglasi, uključujući i one za koje je plaćena usluga promocije, moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa oglasizatrgovine.com uz ili bez obaveštenja oglašivaču.

Svim korisnicima usluga zabranjeno je oglašavati:

 • suprotno odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije
 • neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
 • duvan i duvanske proizvode, elektronske cigarete i njihovo konzumiranje
 • opojne droge i njihovo korišćenje
 • oružje i municiju kao i njihove kopije, startne pištolje i vazdušno oružje
 • alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje
 • lekove i sredstva za lečenje
 • anaboličke stereoide i sredstva za potenciju
 • medicinske ili medicinsko alternativne postupke i metode
 • nadrilekarstvo
 • advokate i advokatske usluge
 • pornografske sadržaje i prostituciju
 • sprave/sprejeva za samoodbranu i paralisanje
 • igre na sreću
 • piratske kopije proizvoda
 • Internet naloge
 • prodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe
 • fizičkim licima zabranjeno je oglašavanje potpuno novih stvari s obzirom da je za to neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika (“svojstvo trgovca”, po Zakonu o trgovini).

Oglašavanje u kategoriji “Nekretnine” nije besplatno. Agencijama za nekretnine i drugim posrednicima/zastupnicima oglašavanje u kategoriji Nekretnine naplaćuje se po važećem cenovniku za pravna lica (kontaktirati redakciju). Posrednicima koji nisu registrovani za posredovanje u prodaji i prometu nepokretnosti zabranjeno je oglašavanje nekretnina. Oglasi koji ne ispunjavaju navedene uslove biće uklonjeni.

Oglašavanje u kategorijama “Poslovi”, “Poljoprivreda”, “Licni kontakti”, nije besplatno. 

Oglasizatrgovine.com svojim registrovanim korisnicima nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Prilikom korišćenja ove automatizovane usluge zabranjeno je drugim korisnicima slati uvredljive poruke ili one koje nemaju veze sa oglasom, zatim spam poruke.

Trgovina

Oglasizatrgovine.com u svakom slučaju sve korisnike usluga poziva na oprez prilikom međusobne trgovine.Korisnici usluga oglasizatrgovine.com svaku trgovinu ili razmenu između sebe obavljaju na sopstveni rizik. Oglasizatrgovine.com ne posreduje u trgovini između korisnika usluga i oglasizatrgovine.com niti njegov vlasnik neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga.

Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na oglasizatrgovine.com

Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke – oglasi, korisnički podaci, fotografije, logotipi, zanimljivosti, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom oglasizatrgovine.com će protiv prekršioca pokrenuti sudski postupak.

Zabranjano je u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, bilo kakvo neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na oglasizatrgovine.com.

Korisnik usluga – oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke – oglasa.

Sankcije

Ukoliko korisnik na bilo koji način krši Pravila i uslove korišćenja, krši zakon ili ne poštuje zabrane,  ometa ili usporava rad portala, ogasizatrgovine.com zadržava pravo zabraniti korisniku pristup tako što će privremeno ili trajno blokirati nalog za korišćenje.

Uskraćivanje prava korišćenja usluge može se primeniti u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada određeni postupci od strane korisnika usluga mogu imati negativnog uticaja na poslovne aktivnosti ogasizatrgovine.com. ili otežavati rad portala ogasizatrgovine.com i ako u tim slučajevima nije došlo do kršenja pravila i uslova korišćenja.

Ogasizatrgovine.com zadržava pravo preduzimajući odgovarajuće pravne mere protiv tog korisnika i zahtevati nadoknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Odricanje odgovornosti

U skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini ogasizatrgovine.com isključuje sopstvenu odgovornost:

Ogasizatrgovine.com nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke ogasizatrgovine.com, u skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Ogasizatrgovine.com nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na ogasizatrgovine.com, u skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

U slučajevima kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka drugim portalima ogasizatrgovine.com nije odgovoran za sadržaj na tim drugim portalim, u skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije,

Ogasizatrgovine.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga. U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Ogasizatrgovine.com zadržava pravo da bez prethodne najave ne objavi oglase za koje smatra da su neprimereni. Pod neprimerenim oglasima se podrazumevaju svi oglasi koji nisu u skladu sa pravilima i uslovima, besplatnom oglašavanju, neadekvatnog su sadržaja ili komercijalnog karaktera.

Moguće je da u toku određenog vremenskog perioda iz tehničkih razloga ili zbog više sile ogasizatrgovine.com nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika. Za eventualnu štetu nastalu zbog neobjavljivanja komercijalnih poruka u takvim slučajevima ogasizatrgovine.com  ne odgovara. Ogasizatrgovine.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovara za eventualnu  štetu.

Transakcije platnim karticama
Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom plaćanja platnim karticama, tokom procesa naručivanja usluge bićete automatski preusmereni na sajt Banca Intesa Ad Beograd koja vrši procesuiranje kartica na internetu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa Ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sajtu ogasizatrgovine.com.
Ceo sistem predstavlja standard plaćanja preko interneta širom sveta i organizovan je u cilju maksimalne zaštite vaših poverljivih podataka.

Način povraćaja sredstava

U slučaju neobjavljivanja oglasa krivicom ogasizatrgovine.com i povraćaja sredstava korisniku usluge ogasizatrgovine.com koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ogasizatrgovine.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i DinaCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev ogasizatrgovine.com obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Način povrata sredstava kada su usluge prethodno plaćene gotovinom, uplatnicom ili SMS-om opisan je u delu Reklamacije.

Reklamacije

Postupak i način rešavanja po reklamaciji korisnika na nedostatke pružene usluge regulisan je Pravilnikom o rešavanju po reklamaciji korisnika od 15.02.2021.

Zaposleno lice koje po sistematizaciji poslova prima reklamacije od korisnika portala ogasizatrgovine.com, (u daljem tekstu administrator) dužan je neposredno po saopštenoj reklamaciji korisnika da proveri da li je usluga pružena na sajtu, da li korisnik poseduje račun ili dokaz o uplati za izvršenu uslugu, ako utvrdi da nije ispunjen bilo koji od navedenih uslova, saopštava korisniku da po Zakonu nema pravo na reklamaciju.

Ako administrator utvrdi da su ispunjeni svi uslovi navedeni u prethodnom stavu, proverava da li je nedostatak na pruženoj usluzi nastao krivicom korisnika – ne pridržavanje Pravila i upustva o korišćenju sajta ogasizatrgovine.com te, ako utvrdi da je nedostatak na pruženoj usluzi nastao krivicom korisnika, saopštava korisniku da po Zakonu nema pravo na reklamaciju.

Ako administrator utvrdi da su ispunjeni svi navedeni uslovi i da nedostatak na pruženoj usluzi nije nastao krivicom korisnika, nudi korisniku otklanjanje nedostataka na pruženoj usluzi, a ako to nije moguće  ogasizatrgovine.com garantuje smanjenje cene srazmerno nedostatku izvršene usluge ili vraćanje plaćenog iznosa, na način kako je usluga plaćena, gotovinom, na račun ili na račun korisnika kartice.

U opisanim slučajevima administrator sastavlja zapisnik koji osim potpisa administratora i korisnika naročito sadrži: datum reklamacije, broj i datum računa ili dokaza o uplati koji je izdat prilikom pružanja usluge, podatke o usluzi koja je predmet reklamacije, lične podatke o korisniku, konstataciju: a) da je reklamacija rešena otklanjanjem nedostataka na pruženoj usluzi, b) da je korisniku na njegov račun ili u gotovini vraćen plaćeni iznos za uslugu, sastavljajući istovremeno i Nalog za ispravku (Obrazac NI) po propisima o fiskalnim kasama, odnosno c) da je korisniku na njegov račun ili u gotovini vraćen deo plaćene cene srazmerno nedostaku izvršene usluge, sastavljajući istovremeno i Nalog za ispravku (Obrazac NI) po propisima o fiskalnim kasama d) da je podnet zahtev banci za povraćaj sredstava na račun korisnika kartice, ukoliko je plaćanje vršeno preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. U slučaju plaćanja usluge SMS-om korisniku se, nakon naplate od operatora usluge, u gotovini vraća iznos plaćen za uslugu umanjen za iznos naknade zastupnika i operatora usluge.

Kada iz okolnosti rešavanja po reklamaciji administrator nije u mogućnosti da reklamaciju reši na opisan način, sačiniće zapisnik, navesti sve bitne podatke o pruženoj usluzi i zahtevu korisnika, lične podatke o korisniku, saopštiti korisniku da će o odluci donetoj po reklamaciji biti obavešten u roku od osam dana od dana prijema reklamacije i da će, ukoliko se utvrdi da je osnovan zahtev iz reklamacije isti biti ispunjen odmah, a najkasnije u daljem roku od osam dana.

U slučajevima iz prethodnog stava konačnu odluku po reklamaciji donosi rešenjem direktor.

U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta ogasizatrgovine.com korisnik nema pravo na naknadu bilo kakve eventualne štete nastale zbog neobjavljivanja komercijalne poruke iz bilo kog razloga.

Zaštita privatnosti

Lični podaci registrovanih korisnika usluga koji nisu objavljeni na ogasizatrgovine.com tretiraju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti Republike Srbije i neće biti ustupljeni trećim licima. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije kada je ogasizatrgovine.com obavezan da na pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom, ustupi raspoložive podatke o korisniku.

Kontakt

Korisnici za kontakt sa korisničkim timom ogasizatrgovine.com mogu koristiti kontakt E-mail na stranici kontaktirajte nas. Odgovor administratora ili korisničkog tima ogasizatrgovine.com ne mora da odražava stanovište kompanije ogasizatrgovine.com pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima ogasizatrgovine.com sa korisnikom usluga je zabranjeno bez pisane dozvole ogasizatrgovine.com ili njegovog ovlašćenog lica.