fbpx

Pravila o privatnosti

Prikupljanje podataka

Oglasizatrgovine.com sakuplja podatke o korisnicima kada se registruju na sajtu i popune formular, a to je uslov za postavljanje oglasa. Prilikom registracije korisnik unosi svoje ime i prezime, ulica i broj, JMBG, broj lične karte i mesto izdavanja, broj telefona i e-mail adresu, odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica. Korisnici mogu anonimno posećivati sajt oglasizatrgovine.com, bez ostavljanja bilo kakvih podataka o sebi.

Svrha, odnosno, obaveza prikupljanja podataka je definisana članom 11. Zakonom o oglašavanju Republike Srbije. Prikupljanje podataka je u funkciji sprečavanja zloupotreba u oglašavanju, kao i radi interne obrade podataka sa ciljem izrade demografskih izveštaja.

Podaci koji su sakupljeni o registrovanim korisnicima nalaze se u bazi podataka oglasizatrgovine.com. U skladu sa dobrom poslovnom tradicijom, čuvanjem poslovne tajne i zakonom ovi podaci se koriste na način koji omogućava ostvarivanje i kontrolu bezbednog oglašavanja na oglasizatrgovine.com. Oglas oglašivača se čuvaju do njegovog opoziva.

Lica koja obradjuju podatke su ona lica koja su zaposlena u oglasizatrgovine.com. ili su ugovornom odnosu sa oglasizatrgovine.com i imaju ovlašćenje za korišćenje podataka kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka. Svi zaposleni u oglasizatrgovine.com su u obavezi da poštuju poverljivost podataka korisnika usluga i vezani su Sporazumom o poverljivosti podataka NDA.

Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, i niko ko ne želi da bude registrovani korisnik internet stranice oglasizatrgovine.com nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatke. Registrovani korisnik koji ne želi da ostavi svoje podatke iz deklaracije ne može postaviti oglas na oglasizatrgovine.com jer je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o oglašavanju, član 11. Podaci registrovanog korisnika moraju biti istiniti i tačni. Za istinitost i tačnost podataka o ličnosti odgovara isključivo korisnik davalac podataka.
Oglasizatrgovine.com ni u jednom slučaju ne odgovara za ispravnost i istinitost podataka koje su na oglasizatrgovine.com unela druga lica, kao ni za ispravnost dobijenih rezultata analiza rađenih na osnovu tih podataka .

Registrovani korisnik vebsajta oglasizatrgovine.com može u bilo koje doba i bez obrazloženja opozvati svoje podatke, zahtevom administraciji za gašenje naloga. U tom slučaju se svi podaci iz deklaracije brišu nakon 30 dana od poslednjeg objavljivanja oglasa registrovanog korisnika i  time prestaje mogućnost korišćenja usluge oglasizatrgovine.com.

Registrovani korisnik usluga koji je ostavio podatke na oglasizatrgovine.com ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa da osveži tačnost svojih podataka.

Registrovani korisnik usluga u slučaju nedozvoljene obrade podataka ima pravo na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Sve informacije koje oglasizatrgovine.com prikuplja mogu biti korišćene za periodično slanje elektronske pošte na e-mail adresu registrovanih sa novostima i informacijama, za sprovođenje anketa, istraživanja, promocija ili sličnih aktivnosti vezanih za sajt. Korisnik u svakom trenutku može zatražiti prestanak prijema ovakvih poruka izborom opcije za odjavu ili slanjem e-mail-a.

Oglasizatrgovine.com ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke, sem onih podataka koji korisnici svojom voljom postavljaju (kao što su broj telefona, e-mail adresa, korisničko ime u komentarima – lični podaci koje sam korisnik postavi na sajt).

Oglasizatrgovine.com ne ustupa, ne razmenjuje niti prosleđuje lične podatke svojih korisnika trećim licima sem na pisani zahtev zvaničnih organa Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.

Svi podaci korisnika oglasizatrgovine.com su zaštićeni, potreban pristup ličnim podacima korisnika je omogućen samo uz primenu niza bezbednosnih mera osim saradnicima:

Google Analytics

Za analizu posećenosti oglasizatrgovine.com koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc (Google). Google Analytics koristi kolačiće, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju oglasizatrgovine.com analizu načina pristupa korisnika sajtu. Na ovaj način prikupljene informacije (uključujući IP adresu korisnika, bez ličnih podataka o korisniku) prenose se i čuvaju kod Google-a, na njihovim serverima u inostranstvu. Google ove informacije može da koristi u svrhu analize upotrebe celog sajta, izveštaja u vezi sa aktivnostima na oglasizatrgovine.com. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju pomenute podatke u ime Google-a. Google neće povezivati IP adresu korisnika sajta oglasizatrgovine.com sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti lične podatke korisnika sajta oglasizatrgovine.com. Svaki korisnik može isključiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u korisnikovom web pretraživaču. Korišćenjem oglasizatrgovine.com pristajete na obradu podataka preko Google-a, na napred opisani način i pomenute svrhe. Kolačići se čuvaju do godinu dana.

Na sajtu oglasizatrgovine.com objavljujemo linkove sa uslugama i proizvodima drugih kompanija i politika privatnosti tih kompanija je zasebna, nezavisna od oglasizatrgovine.com i shodno tome ne podležemo odgovornosti za sadržaj i aktivnost na sajtovima tih kompanija.

Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na podatke prikupljene preko sajta oglasizatrgovine.com, a ne na informacije dobijene drugim putem.

Zaštita privatnosti

Lični podaci registrovanih korisnika usluga koji nisu objavljeni na oglasizatrgovine.com tretiraju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti Republike Srbije i neće biti ustupljeni trećim licima. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije kada je oglasizatrgovine.com obavezan da na pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom, ustupi raspoložive podatke o korisniku.